Lazisku Berdayakan UMKM Melalui Pinjaman Bergulir Qordul Hasan

8 Desember 2022
LAZISKU kembali bantu UMKM melalui pinjaman dana bergulir qordul Hasan untuk 10 pedagang kecil di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Kemandirian Umat (LAZISKU) akan terus mendayagunakan zakat infak dan shadaqah untuk memandirikan ekonomi umat #zakat #infak #shadaqah #LAZISKU #indonesia #hallojakarta #KBPII #ekonomi

Video Lainnya

\
X